Metamfetamin

Substansgruppe(r) Fenetylaminer
Kallenavn / Synonym "Speed", "Makka", "Pepper"
CAS-nummer 537-46-2
Molekylvekt 149,23
Biotilgjengelighet
Tmax 2-4 timer
Proteinbinding 10-20 %
Distribusjonsvolum 3,0-7,0 L/kg
Blod/plasma-ratio 0,6-0,7
Halveringstid 6-15 timer (avhengig av pH i urin)
Referanseområde

Sist oppdatert 01. juni 2017

Metabolitter / Relaterte substanser

Amfetamin
4-Hydroksymetamfetamin

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Metamfetamin
Amfetamin LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Deksamfetamin/Amfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Levoamfetamin/Amfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Deksamfetamin/Amfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Levoamfetamin/Amfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Deksamfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Levoamfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Deksamfetamin/Amfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Levoamfetamin/Amfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Urin

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Deksamfetamin/Amfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Levoamfetamin/Amfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Deksamfetamin/Amfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Levoamfetamin/Amfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Metamfetamin LC-QTOF-MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Amfetamin LC-QTOF-MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Deksamfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Levoamfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Rusmiddellaboratorium Sanderud (Sykehuset Innlandet) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Rusmiddellaboratorium Sanderud (Sykehuset Innlandet) Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info
Amfetaminer (uspesifikk) Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) Mer info
Amfetaminer (uspesifikk) Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Amfetaminer (uspesifikk) Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Amfetaminer (uspesifikk) Medisinsk biokjemi Bodø (Nordlandssykehuset) Mer info
Amfetaminer (uspesifikk) Medisinsk biokjemi Kristiansand (Sørlandet sykehus) Mer info
Metamfetamin (uspesifikk) stiks Medisinsk biokjemi Molde (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Amfetaminer (uspesifikk) Medisinsk biokjemi Skien (Sykehuset Telemark) Mer info
Amfetaminer (uspesifikk) Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info
Amfetaminer (uspesifikk) Medisinsk biokjemi Tønsberg (Sykehuset i Vestfold) Mer info
Amfetaminer (uspesifikk) Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Amfetaminer (uspesifikk) Rusmiddellaboratorium Albatrossen (Albatrossen Ettervernsenter) Mer info
Amfetaminer (uspesifikk) Rusmiddellaboratorium Borgestadklinikken (Borgestadklinikken Skien) Mer info
Amfetaminer (uspesifikk) Rusmiddellaboratorium Forsvarets Narkotikagruppe Nord (Forsvarets Narkotikagruppe Nord) Mer info
Amfetaminer (uspesifikk) Rusmiddellaboratorium Rogaland A-senter (Rogaland A-senter) Mer info
Amfetaminer (uspesifikk) Rusmiddellaboratorium Sanderud (Sykehuset Innlandet) Mer info
Amfetaminer (uspesifikk) Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) Mer info

Spytt

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Deksamfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Levoamfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Hår

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Metamfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Amfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
4-Hydroksymetamfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info