Fürst Medisinsk Laboratorium

Klinisk farmakologi Fürst

Amfetamin

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør Urinrør
Nødvendig prøvevolum 1mL
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 0,40 – 200 μmol/L
Måleusikkerhet (CV) 8,0%
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen
Analysen er akkreditert
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 26. april 2022