Sykehuset Østfold

Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes

Amfetamin

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør Sarstedt monovette
Nødvendig prøvevolum 1 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 75 – 400 μg/L
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen

Cut-off:100ng/ml

Analysen er akkreditert
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 29. juni 2022