Helse Bergen

Klinisk farmakologi Haukeland

Amfetaminer (uspesifikk)

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør 20 mL prøverør
Nødvendig prøvevolum 5 mL
Analysemetode CEDIA
Måleområde – μg/L
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen

Cut-off 500 ng/mL (µg/L)

Analysen er en immunologisk metode designet for å gi utslag på amfetamin, metamfetamin og ecstasy, samt beslektede substanser, men kan ikke skille spesifikt mellom disse substansene.

Hyppighet for utføring av analysen Alle dager
NLK-kodeSist endret 16. mars 2016