Amfetaminer (uspesifikk)

Uspesifikke metoder for amfetaminer i urin vil i varierende grad være følsomme for amfetamin og strukturelt lignende stoffer som metamfetamin og efedrin. Hvilke enkeltstoffer som kan gi positivt utslag kan variere fra laboratorium til laboratorium.

Enzymatiske og/eller immunologiske analysemetoder har i varierende grad risiko for å gi falskt positive resultat grunnet kryssreaksjoner med andre stoffer som kan finnes i prøven. Denne analysen har derfor fått betegnelsen «(uspesifikk)», i overensstemmelse med vedtatt norsk bruksnavn.

Sist oppdatert 24. september 2015

Analyser som er dekket av denne gruppen

  1. Amfetamin
  2. Metamfetamin

Tilgjengelige analyser

Urin

Laboratorium Analysenavn Metode
Klinisk farmakologi Fürst Amfetaminer (uspesifikk)
Klinisk farmakologi Haukeland Amfetaminer (uspesifikk)
Klinisk farmakologi OUS Ullevål Amfetaminer (uspesifikk)
Medisinsk biokjemi Bodø Amfetaminer (uspesifikk)
Medisinsk biokjemi Kristiansand Amfetaminer (uspesifikk)
Medisinsk biokjemi Skien Amfetaminer (uspesifikk)
Medisinsk biokjemi Stavanger Amfetaminer (uspesifikk)
Medisinsk biokjemi Tønsberg Amfetaminer (uspesifikk)
Rettstoksikologi OUS Amfetaminer (uspesifikk)
Rusmiddellaboratorium Albatrossen Amfetaminer (uspesifikk)
Rusmiddellaboratorium Borgestadklinikken Amfetaminer (uspesifikk)
Rusmiddellaboratorium Forsvarets Narkotikagruppe Nord Amfetaminer (uspesifikk)
Rusmiddellaboratorium Rogaland A-senter Amfetaminer (uspesifikk)
Rusmiddellaboratorium Sanderud Amfetaminer (uspesifikk)
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi Amfetaminer (uspesifikk)