Sykehuset i Vestfold

Medisinsk biokjemi Tønsberg

Amfetaminer (uspesifikk)

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør
Nødvendig prøvevolum Ønsket: 20 mL. Minimum: 10 mL
Analysemetode Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder
Måleområde
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 03. oktober 2018