Helse Stavanger

Medisinsk biokjemi Stavanger

Amfetaminer (uspesifikk)

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør 8 mL urinprøverør (helst Sarstedt)
Nødvendig prøvevolum 2 mL
Analysemetode EIA
Måleområde – μg/L
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen

Cut off 500 ng/mL

Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 08. september 2015