Medisinsk biokjemi Stavanger

Helse Stavanger

Stavanger Universitetssykehus

Avdeling for medisinsk biokjemi

 

Laboratoriehåndbok

Veiledning rus- og legemiddelanalyser (misbruksanalyser)

 

Trykk CTRL + F og skriv inn søkeord for direkte søk i vårt analyserepertoar, eller filtrer analysetabellene ihht substansgruppene til venstre

 

Vis kontaktinfo

Rekvisisjonsskjema(er)

Rekvisisonsskjema er ikke tilgjenglig.
Ta direkte kontakt med laboratoriet.