Borgestadklinikken Skien

Rusmiddellaboratorium Borgestadklinikken

Amfetaminer (uspesifikk)

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør
Nødvendig prøvevolum
Analysemetode Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder
Måleområde
Benevning på utsendt analysesvar
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen
NLK-kodeSist endret 08. september 2015