Rogaland A-senter

Rusmiddellaboratorium Rogaland A-senter

Amfetaminer (uspesifikk)

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør
Nødvendig prøvevolum
Måleområde
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen
NLK-kodeSist endret 08. september 2015