Sykehuset Innlandet

Rusmiddellaboratorium Sanderud

Amfetaminer (uspesifikk)

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør 10 ml urinprøverør (Helst fra Sarstedt)
Nødvendig prøvevolum 4 ml
Analysemetode EMIT
Måleområde 500 – 1000 μg/L
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen Alle dager
NLK-kodeSist endret 08. september 2015