Akershus universitetssykehus

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Amfetaminer (uspesifikk)

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør
Nødvendig prøvevolum 5-10 mL
Analysemetode KIMS
Måleområde 0 – 5000 μg/L
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 2-3 dager i uken
NLK-kodeSist endret 08. oktober 2015