Klinisk farmakologi Haukeland

Helse Bergen HF

Haukeland universitetssykehus

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF)

Seksjon for klinisk farmakologi

 

->Trykk CTRL + F og skriv inn søkeord for direkte søk i vårt analyserepertoar, eller filtrer analysetabellene ihht substansgruppene til venstre

 

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) er ett av de største sykehuslaboratoriene i landet. Legene ved Seksjon for klinisk farmakologi gir råd om bruk og tolking av laboratoriets analyser av legemidler og rusmidler, og kan kontaktes på vakttelefon 55 97 31 53 (man - fred kl 08 - 16), eller epost [email protected]. Rådgiving og undervisning om legemiddelbruk og -bivirkninger generelt skjer i tett samarbeid med RELIS Vest. Farmakologiske analyser utføres ved to ulike seksjoner; Seksjon for lege-og rusmiddelanalyser og Automatseksjonen.

Labredaktører Farmakologiportalen: [email protected][email protected]; ([email protected])

Vis kontaktinfo

Postadresse

Postadresse:

Postboks 1400,

5021 Bergen

Telefon:

55 97 31 00 (ekspedisjon)

55 97 31 53 (vakthavende farmakolog, man - fre kl 08 - 16)

Rekvisisjonsskjema(er)

Last ned rekvisisjonsskjema: Lege- og rusmiddelanalyser

Last ned rekvisisjonsskjema: Spesialskjema Joheksol Clearance