Universitetssykehuset Nord-Norge

Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø

Amfetamin

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten tilsetning
Nødvendig prøvevolum Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 73 – 14600 nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen

Ved terapikontroll tas prøven 4-8 timer etter inntak av siste dose.

Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Hyppighet for utføring av analysen 1 dag i uken
NLK-kodeSist endret 03. september 2020