Vestre Viken

Klinisk farmakologi Drammen

Amfetamin

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør 10 ml urinprøverør
Nødvendig prøvevolum 2 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 100 – 10000 μg/L
Måleusikkerhet (CV) 7,4% i lavt område og 7,1% i høyt område
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 05. mai 2020