Diakonhjemmet sykehus

Klinisk farmakologi Diakonhjemmet

Amfetamin

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten tilsetning
Nødvendig prøvevolum 0,5 ml
Analysemetode LC-Q-Orbitrap-MS
Måleområde
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 30. september 2020