Klinisk farmakologi Diakonhjemmet

Diakonhjemmet sykehus

Senter for Psykofarmakologi (SFP)

Referanseområder og prøvetakingsbetingelser

 

Vis kontaktinfo

Postadresse

Postboks 23 Vinderen

0319 Oslo

Telefon:

22 02 99 40 (Ekspedisjon, mand.-fred. 8.00-15.00)

22 02 98 99 (Vakthavende farmakolog/farmasøyt, mand.-fred. 9.00-15.00)

Rekvisisjonsskjema(er)

Last ned rekvisisjonsskjema: