Rettstoksikologi OUS

Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus

Analysevirksomheten er i hovedsak er knyttet til oppdrag fra politi- og rettsapparatet.

Laboratoriets prøvetakingsinstrukser er å finne på vår egen nettside rettstoks.no

Avdelingen kan også utføre analyser utenom standardrepertoaret, ta direkte kontakt ved spesielle forespørsler. Se ellers på nettsiden for nærmere informasjon.

Fullblod er foretrukket, men det kan også utføres analyser urin, spytt, hår og annet biologisk materiale. I fullblod brukes samme prøverør for alle analyser: 5 ml glass BD Vacutainer®, grå kork.

Oversikt over analyserepertoaret finnes under og er organisert i følgende rekkefølge: Fullblod, urin, spytt, hår. 

Laboratoriet er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025:2017 med nummer TEST 049 hos Norsk Akkreditering. Akkrediteringen omfatter analysevirksomhet og faglig vurdering og fortolkning av analyseresultater innenfor rettstoksikologi. Se rettstoks.no for informasjon, inkludert hvilke metoder som er akkreditert.

Vis kontaktinfo

Rekvisisjonsskjema(er)

Rekvisisjonsskjema er ikke tilgjenglig.
Ta direkte kontakt med laboratoriet.