Rettstoksikologi OUS

Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus

 

Analysevirksomheten er i hovedsak er knyttet til oppdrag fra politi- og rettsapparatet.

Laboratoriets prøvetakingsinstrukser er å finne på vår egen nettside rettstoks.no

Avdelingen kan også utføre analyser utenom standardrepertoaret, ta direkte kontakt ved spesielle forespørsler. Se ellers på nettsiden for nærmere informasjon.

Fullblod er foretrukket, men det kan også utføres analyser urin, spytt, hår og annet biologisk materiale. I fullblod brukes samme prøverør for alle analyser: 5 ml glass BD Vacutainer®, grå kork.

Oversikt over analyserepertoaret finnes under og er organisert i følgende rekkefølge: Fullblod, urin, spytt, hår. 

Vis kontaktinfo

Rekvisisjonsskjema(er)

Rekvisisonsskjema er ikke tilgjenglig.
Ta direkte kontakt med laboratoriet.