Klinisk farmakologi OUS Rikshospitalet

Oslo Universitetssykehus

Avdeling for farmakologi

Seksjon for klinisk farmakologi, Rikshospitalet

Avdelingens oppgaver omfatter analyse av legemidler, rusmidler, intoksikasjonsstoffer og dopingmidler, basal og klinisk forskning, legemiddelinformasjon, bivirkningsarbeid, legemiddelkomitéarbeid, undervisning, veiledning og rådgivning. Klinisk farmakologi er et fagområde som har som oppgave å yte service til klinikere gjennom analysevirksomhet, fortolkning av analyseresultater og innsikt i farmakokinetikk og farmakodynamikk.

Seksjon for klinisk farmakologi, Rikshospitalet tilbyr legemiddelanalyser og rådgivning med fokus på immundempende legemidler, kreftlegemidler og legemidler mot infeksjon. Farmakogenetiske analyser utføres i samarbeid med Avdeling for medisinsk biokjemi.

Vis kontaktinfo

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for farmakologi
Seksjon for klinisk farmakologi, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

 

Telefon

Henvendelser fra rekvirenter om tolkning av prøvesvar eller rådgivning knyttet til farmakogenetiske og legemiddelrelaterte problemstillinger:
Vakttelefon - klinisk farmakolog eller farmasøyt: 94 13 32 18 (hverdager kl. 8.30 - 14.30)

Henvendelser fra rekvirenter om etterrekvirering av farmakologiske analyser og praktiske forhold rundt prøvetaking- og forsendelse:
Laboratoriet, farmakologiske analyser tlf 23 07 10 14 (hverdager kl. 8:30-15:00, helg/helligdager kl. 10:00-15:00)

Henvendelser fra rekvirenter om etterrekvirering av farmakogenetiske analyser og praktiske forhold rundt prøvetaking- og forsendelse: 
Laboratoriet, farmakogenetiske analyser tlf 23 07 10 28 (hverdager kl. 8:00-15:00)

Ved behov for direkte formidling av analyseresultat: 
Ekspedisjon ved Avd. for medisinsk biokjemi tlf 23 07 10 70 (hverdager kl 8-15.15)

Rekvisisjonsskjema(er)

Last ned rekvisisjonsskjema: