Medisinsk biokjemi OUS Radiumhospitalet

Oslo Universitetssykehus

Avdeling for medisinsk biokjemi, Radiumhospitalet.

Oslo universitetssykehus (OUS) er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) er en av 7 avdelinger i Klinikk for laboratoriemedisin (KLM).

MBK er landets største innen sitt fagområde med mer enn 400 årsverk, og med døgnkontinuerlig virksomhet på alle fire sykehus i OUS. Avdelingen utfører over 12 millioner analyser per år i fagområdet medisinsk biokjemi. Avdelingen er del av Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer, og er for en rekke analysegrupper det eneste sted hvor disse utføres i Norge.

Avdeling for medisinsk biokjemi Radiumhospitalet (MBK-RA) analyserer, i samarbeid med Avdeling for farmakologi OUS, biologiske legemidler og antistoffer mot disse. Total oversikt over analyser som utføres i MBK og hvilke av disse som er akkreditert, finnes i Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi (OUS).

Vis kontaktinfo

Postadresse

Oslo Universitetssykehus HF, RAD
Radiumhospitalet
Avdeling for medisinsk biokjemi
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

 

Besøksadresse:
Avdeling for medisinsk biokjemi,
Bygg B, 1.etg. Sentrallaboratoriet,
Radiumhospitalet,
Ullernchauseen 70,
0379 Oslo

 

Generelle henvendelser vedrørende prøvesvar:
tlf: 22 93 53 13 (hverdager kl: 07:30-15:00)
epost: [email protected]

 

Ved spørsmål om bruk og tolking av laboratoriets legemiddelanalyser, vennligst kontakt (08:30-15:30):
Nils Bolstad, overlege
tlf: 94 17 13 45
epost: [email protected]


Johanna Gehin, konstituert overlege
tlf: 94 17 13 45 
epost: [email protected]

 

Rekvisisjonsskjema(er)

Last ned rekvisisjonsskjema: