Klinisk farmakologi OUS Ullevål

Oslo Universitetssykehus

Avdeling for farmakologi

Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål 

Avdelingens oppgaver omfatter analyse av legemidler, rusmidler, intoksikasjonsstoffer og dopingmidler, basal og klinisk forskning, legemiddelinformasjon, bivirkningsarbeid, legemiddelkomitéarbeid, undervisning, veiledning og rådgivning. Klinisk farmakologi er et fagområde som har som oppgave å yte service til klinikere gjennom analysevirksomhet, fortolkning av analyseresultater og innsikt i farmakokinetikk og farmakodynamikk.

Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål utfører serumkonsentrasjonsmålinger av flere legemiddelgrupper samt analyser av blod og urin til rusmiddeltesting. I tillegg utføres analyser som kan være relevante ved utredning av pasienter med intoksikasjon, både av eksogene stoffer og av organiske syrer som er relevante ved acidose.

Vis kontaktinfo

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for farmakologi
Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

 

Telefon

22 11 94 64 - Laboratoriet
(kl. 07.30-15.00 mandag-fredag)

480 16 274 - vakthavende farmakolog
(kl. 09.00-15.00 mandag-fredag)

22 11 87 90 - Avd. for medisinsk biokjemi Ullevål (døgnåpent)

Rekvisisjonsskjema(er)

Last ned rekvisisjonsskjema: