Klinisk farmakologi OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Oslo Universitetssykehus

Avdeling for farmakologi

Seksjon for klinisk farmakologi Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Avdelingens oppgaver omfatter analyse av legemidler, rusmidler, intoksikasjonsstoffer og dopingmidler, basal og klinisk forskning, legemiddelinformasjon, bivirkningsarbeid, legemiddelkomitéarbeid, undervisning, veiledning og rådgivning. Klinisk farmakologi er et fagområde som har som oppgave å yte service til klinikere gjennom analysevirksomhet, fortolkning av analyseresultater og innsikt i farmakokinetikk og farmakodynamikk.

Seksjons for klinisk farmakologi, SSE utfører legemiddelanalyser for å optimalisere dosering av legemidler ved epilepsi og har det bredeste analyserepertoaret for antiepileptika i landet. Alle antiepileptika, med noen få unntak, analyseres rutinemessig, i tillegg til at målinger av fritt valproat og fenytoin kan gjøres ved spesielle indikasjoner.

 

Brukerhåndbok i klinisk farmakologi OUS 

Vis kontaktinfo

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for farmakologi
Seksjon for klinisk farmakologi, Spesialsykehuset for epilepsi
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

 

Telefon

67 50 11 70
(mandag- fredag kl. 8.00 - 15.00)

Rekvisisjonsskjema(er)

Last ned rekvisisjonsskjema: