St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Deksamfetamin

Info om substans
utropstegn
Fullblod brukes kun til analyser i rettslig sammenheng, for eksempel obduksjonssaker. For pasientprøver ber vi om at det sendes serum.
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør
Nødvendig prøvevolum
Analysemetode SFC-MS/MS
Måleområde 0,0130 – 1,000 μmol/L
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 2-3 dager i uken
NLK-kodeSist endret 17. desember 2019