Deksamfetamin

Substansgruppe(r) Sentralstimulerende midler og midler ved ADHD, Fenetylaminer
Salgsnavn Dexamfetamine, Attentin, Dexedrine, Dextroamphetamine, Metamina, Attentin
Kallenavn / Synonym Aduvanz, Elvanse, Vyvanse, Amfetamin
CAS-nummer 51-64-9
Molekylvekt 135,21
Biotilgjengelighet
Tmax
Proteinbinding
Distribusjonsvolum
Blod/plasma-ratio
Halveringstid
Referanseområde

Sist oppdatert 09. juli 2021

Metabolitter / Relaterte substanser

Deksamfetamin/Amfetamin

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Deksamfetamin
Deksamfetamin/Amfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Deksamfetamin/Amfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Deksamfetamin
Deksamfetamin/Amfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Deksamfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info

Urin

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Deksamfetamin
Deksamfetamin/Amfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Deksamfetamin/Amfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Deksamfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Spytt

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Deksamfetamin
Deksamfetamin/Amfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Deksamfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info