St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Deksamfetamin/Amfetamin

Info om substans
Prøvemateriale Spytt
Prøverør Quantisal
Nødvendig prøvevolum Følg prøvetakingsinstruks
Analysemetode SFC-MS/MS
Måleområde 1,5 – 500 μg/L
Benevning på utsendt analysesvar % (prosent)
Kommentar til analysen

Kiral analyse med bestemmelse av andel deksamfetamin og levoamfetamin utføres dersom vanlig amfetaminanalyse er positiv og det samtidig ikke er påvist metamfetamin. Hensikten er å skille legemiddelinntak (deksamfetamin, lisdeksamfetamin) fra inntak av illegalt amfetamin.

Hyppighet for utføring av analysen 1 dag i uken
NLK-kodeSist endret 28. mai 2023