Klinisk farmakologi St Olav

St Olavs hospital

Avdeling for klinisk farmakologi

Trykk CTRL + F og skriv inn søkeord for direkte søk i vårt analyserepertoar, eller filtrer analysetabellene ihht substansgruppene til venstre

Avdeling for klinisk farmakologi (AKF) tilbyr omfattende analyseservice av legemidler og rusmidler. For råd om bruk og tolking av laboratoriets analyser kan vakthavende lege kontaktes på telefunnummeret oppgitt under "Vis kontaktinfo". Avdelingen tilbyr også rådgiving til både primær- og spesialisthelsetjenesten, og undervisning/kurs til leger og medarbeidere. Rådgivning og undervisning skjer i tett samarbeid med RELIS Midt.

Vis kontaktinfo

Postadresse

St. Olavs Hospital HF
Avdeling for klinisk farmakologi
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

 

Telefon:

72 82 91 00 (ekspedisjon, man-fre kl 0800-1530)

91 70 65 22 (vakthavende farmakolog, døgnvakt)

Rekvisisjonsskjema(er)

Last ned rekvisisjonsskjema: Rekvisisjon for legemidler og farmakogenetikk

Last ned rekvisisjonsskjema: Rekvisisjon for rusmiddelanalyser