St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Deksamfetamin/Amfetamin

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten gel, rød kork
Nødvendig prøvevolum 1 ml
Analysemetode SFC-MS/MS
Måleområde 12,5 – 1000 nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar % (prosent)
Kommentar til analysen

Sentrifugeres og avpipetteres før forsendelse.

Kiral analyse med bestemmelse av andel deksamfetamin og levoamfetamin utføres dersom vanlig amfetaminanalyse er positiv og det samtidig ikke er påvist metamfetamin. Hensikten er å skille legemiddelinntak (deksamfetamin, lisdeksamfetamin) fra inntak av illegalt amfetamin.

Analysen er akkreditert
Hyppighet for utføring av analysen 2-3 dager i uken
NLK-kodeSist endret 29. september 2021