Oslo universitetssykehus

Rettstoksikologi OUS

Deksamfetamin

Info om substans
Prøvemateriale Spytt
Prøverør
Nødvendig prøvevolum 0,5 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde – nmol/L
Måleusikkerhet (CV) 10 %
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen
NLK-kodeSist endret 08. mai 2024