Oslo universitetssykehus

Rettstoksikologi OUS

Deksamfetamin

Info om substans
utropstegn
Rettstoksikologi OUS utfører primært denne analysen i rettslig sammenheng eller der analysesvaret kan føre til sanksjoner. For pasientprøver anbefaler vi at prøver sendes til et klinisk farmakologisk laboratorium, dersom analysen også tilbys der.
Prøvemateriale Spytt
Prøverør
Nødvendig prøvevolum 0,5 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 20 – nmol/L
Måleusikkerhet (CV) 10 %
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen
NLK-kodeSist endret 19. november 2021