Oslo universitetssykehus

Rettstoksikologi OUS

Deksamfetamin/Amfetamin

Info om substans
utropstegn
Rettstoksikologi OUS utfører primært denne analysen i rettslig sammenheng eller der analysesvaret kan føre til sanksjoner. For pasientprøver anbefaler vi at prøver sendes til et klinisk farmakologisk laboratorium, dersom analysen også tilbys der.
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør
Nødvendig prøvevolum 1 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 0,2 – μmol/L
Måleusikkerhet (CV) 10
Benevning på utsendt analysesvar % (prosent)
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen
NLK-kodeSist endret 22. november 2021