Index

Deksamfetamin/Amfetamin

Morsubstans: Deksamfetamin
Substansgruppe(r) Fenetylaminer, Sentralstimulerende midler og midler ved ADHD
Molekylvekt
Biotilgjengelighet
Tmax
Proteinbinding
Distribusjonsvolum
Blod/plasma-ratio
Halveringstid
Referanseområde

Deksamfetamin/Amfetamin benyttes i tilfeller der konsentrasjonen av Deksamfetamin rapporteres som en andel av totalkonsentrasjon av Amfetamin, typisk angitt i %.


Sist oppdatert 07. oktober 2021

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Deksamfetamin/Amfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Deksamfetamin/Amfetamin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Urin

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Deksamfetamin/Amfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Deksamfetamin/Amfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info

Spytt

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Deksamfetamin/Amfetamin SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info