St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Amfetamin

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten gel, rød kork
Nødvendig prøvevolum 1,5 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 25 – 2000 nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen

Sentrifugeres og avpipetteres før forsendelse.

Hyppighet for utføring av analysen 2-3 dager i uken
NLK-kodeSist endret 20. november 2019