Helse Bergen

Klinisk farmakologi Haukeland

Amfetamin

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør Benytt monovetter på 8.5 eller 10 ml. Vakumrør fra Sarstedt eller Vacuette Monovette 10 mL prøverør kan også anvendes.
Nødvendig prøvevolum 5 mL
Analysemetode LC-QTOF-MS
Måleområde 100 – μg/L
Måleusikkerhet (CV) 14 %
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 13. september 2018