Oslo universitetssykehus

Klinisk farmakologi OUS Ullevål

Amfetamin

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør Forseglingsrør
Nødvendig prøvevolum 2 mL
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 100 – 1000 μg/L
Måleusikkerhet (CV) 9
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 1 dag i uken
NLK-kodeSist endret 30. november 2015