St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Amfetamin

Info om substans
utropstegn
Fullblod brukes kun til analyser i rettslig sammenheng, for eksempel obduksjonssaker. For pasientprøver ber vi om at det sendes serum.
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør
Nødvendig prøvevolum
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 0,025 – 2,000 μmol/L
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen Kun etter avtale
NLK-kodeSist endret 04. januar 2019