Oslo universitetssykehus

Klinisk farmakologi OUS Ullevål

Amfetamin

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serum uten gel (rød kork)
Nødvendig prøvevolum 1 mL
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 50 – 2000 nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 2-3 dager i uken
NLK-kodeSist endret 10. desember 2021