St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Amfetamin

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør 10 ml urinprøverør (helst Sarstedt)
Nødvendig prøvevolum 2 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 100 – 10000 μg/L
Benevning på utsendt analysesvar mg/mol kreatinin
Kommentar til analysen

Svar gis ut kvalitativt (påvist/ikke påvist), men fortolkes ut fra kreatininkorrigert verdi (mg/mol), som også gis ut i de tilfellene det er aktuelt. 

Analysen er akkreditert
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 10. mars 2020