Akershus universitetssykehus

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Amfetamin

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør
Nødvendig prøvevolum
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 10 – 20000 μg/L
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 2-3 dager i uken
NLK-kodeSist endret 05. mars 2021