Helse Stavanger

Medisinsk biokjemi Stavanger

Amfetamin

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør 8 mL prøverør (helst Sarstedt)
Nødvendig prøvevolum 2 mL
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde – μg/L
Måleusikkerhet (CV) 7 %
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen

Cut off 100 ng/mL

Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 04. september 2015