Universitetssykehuset Nord-Norge

Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø

Levoamfetamin/Amfetamin

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør Urine Monovette (8,5 mL).
Nødvendig prøvevolum 5 mL
Analysemetode SFC-MS/MS
Måleområde 20 – 3400 μg/L
Benevning på utsendt analysesvar % (prosent)
Kommentar til analysen

Analysen kiral amfetamin i urin utføres kun hvis amfetamin påvises (cut-off 400 nM) og metamfetamin ikke påvises (cut-off 400 nM) i prøven. Resultatet utgis som prosentvis andel levoamfetamin og deksamfetamin av totalkonsentrasjon av amfetamin (levoamfetamin + deksamfetamin).

Hyppighet for utføring av analysen 1 dag i uken
NLK-kodeSist endret 29. juni 2022