Index

Etanol

Substansgruppe(r) Alkoholer
Kallenavn / Synonym Etylglukuronid (EtG), Etylsulfat (EtS), Fosfatidyletanol (PEth)
CAS-nummer 64-17-5
Molekylvekt 46,04
Biotilgjengelighet
Tmax 0,5 (faste) - 3 (med mat) timer
Proteinbinding 0 %
Distribusjonsvolum 0,43-0,59 L/kg
Blod/plasma-ratio 0,7-0,9
Halveringstid 2-14 timer (0.ordens kinetikk: 0,12-0,18 ‰/t)
Referanseområde < - g/L (‰, promille)
Etanol2

Kort om påvisning av etanol-inntak

Inntak av etanol kan påvises ved hjelp av analyser i ulike prøvematerialer. Foruten direkte påvisning av etanol, enten med spesifikk kromatografisk eller uspesifikk metode, er følgende etanolmarkører mest aktuelle:

Etylglukuronid (EtG)

Etylsulfat (EtS)

Fosfatidyletanol (PEth)

Se listene under for analysetilbudet ved laboratorier i Norge.

PS! Indirekte markører for høyt alkoholkonsum, slik som CDT, ALAT, GT, mfl, inngår ikke i listene under. 

 

Kilder til tabelldata for etanol

Goodman and Gilman, Baselt 9th edition, Wikipedia


Sist oppdatert 28. september 2018

Metabolitter / Relaterte substanser

Etylglukuronid (EtG)
Etylsulfat (EtS)
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Laboratoriemedisin, Narvik (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Laboratoriemedisin, Harstad (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Etanol GC-FID Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Etylglukuronid (EtG) LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Etylsulfat (EtS) LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Etanol GC-MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Voss (Helse Bergen) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Bærum (Vestre Viken) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Ringerike (Vestre Viken) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Kongsberg (Vestre Viken) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Kirkenes (Helse Finnmark) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Hammerfest (Helse Finnmark) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Stokmarknes (Nordlandssykehuset) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Bodø (Nordlandssykehuset) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Mosjøen (Helgelandssykehuset) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Sandnessjøen (Helgelandssykehuset) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Mo i Rana (Helgelandssykehuset) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Namsos (Helse Nord-Trøndelag) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Levanger (Helse Nord-Trøndelag) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Ålesund (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Molde (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Volda (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Kristiansund (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Førde (Helse Førde, Førde sentralsjukehus) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Haraldsplass (Haraldsplass Diakonale Sykehus) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Stord (Helse Fonna) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Haugesund (Helse Fonna) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Arendal (Sørlandet sykehus) Mer info
Etanol Immunologisk Medisinsk biokjemi Kristiansand (Sørlandet sykehus) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Skien (Sykehuset Telemark) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Notodden (Sykehuset Telemark) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Tønsberg (Sykehuset i Vestfold) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Tynset (Sykehuset Innlandet) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Elverum (Sykehuset Innlandet) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Lillehammer (Sykehuset Innlandet) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Hamar (Sykehuset Innlandet) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Gjøvik (Sykehuset Innlandet) Mer info
Etanol Medisinsk biokjemi Lovisenberg (Lovisenberg Diakonale Sykehus) Mer info
Etanol GC-FID Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Etanol
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 SFC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS/MS Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS/MS Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS/MS Medisinsk biokjemi Tønsberg (Sykehuset i Vestfold) Mer info
Etanol GC-FID Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Etylglukuronid (EtG) LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Etylsulfat (EtS) LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Etylglukuronid (EtG) LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Etylsulfat (EtS) LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Etanol Headspace GC Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Etanol (estimert) Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) Mer info

Urin

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Etanol
Etylglukuronid (EtG) LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Etylsulfat (EtS) LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Etylglukuronid (EtG) LC-QqQ-MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Etylsulfat (EtS) LC-QqQ-MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Etylglukuronid (EtG) LC-MS/MS Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) Mer info
Etylsulfat (EtS) LC-MS/MS Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) Mer info
Etylglukuronid (EtG) LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Etylsulfat (EtS) LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Etylglukuronid (EtG) LC-MS/MS Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info
Etylsulfat (EtS) LC-MS/MS Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info
Etanol GC-FID Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Etylglukuronid (EtG) LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Etylsulfat (EtS) LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Etanol Headspace GC Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Etylglukuronid (EtG) LC-MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Etylsulfat (EtS) LC-MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Etanol GC-MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Etylglukuronid (EtG) LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Etylsulfat (EtS) LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Etanol (uspesifikk) Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) Mer info
Etanol (uspesifikk) Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Etanol (uspesifikk) Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Etanol (uspesifikk) Medisinsk biokjemi Kristiansand (Sørlandet sykehus) Mer info
Etanol (uspesifikk) Medisinsk biokjemi Skien (Sykehuset Telemark) Mer info
Etanol (uspesifikk) Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info
Etanol (uspesifikk) Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Etanol (uspesifikk) Rusmiddellaboratorium Borgestadklinikken (Borgestadklinikken Skien) Mer info
Etanol (uspesifikk) Rusmiddellaboratorium Sanderud (Sykehuset Innlandet) Mer info
Etanol (uspesifikk) Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info
Etanol (uspesifikk) Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) Mer info

Hår

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Etanol
Etylglukuronid (EtG) Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Etylglukuronid (EtG) LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Annet

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Etanol
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Etanol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) Mer info