Akershus universitetssykehus

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1

Info om substans
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør EDTA
Nødvendig prøvevolum 3 ml
Analysemetode LC-MS
Måleområde 0,03 – 7 μmol/L
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 16. mars 2023