Index

Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1

Substansgruppe(r) Alkoholmarkører
Molekylvekt
Biotilgjengelighet -
Tmax -
Proteinbinding -
Distribusjonsvolum -
Blod/plasma-ratio
Halveringstid 4.0 ± 0.7 dager
Referanseområde < 0,30 μmol/L

Les om bruk av B-PEth og andre markører for alkoholbruk i Tidsskriftet for den norske legeforening.

 

Grunnleggende fortolkning:

PETH grenser

 

Illustrasjon fra Aakerøy R, Skråstad RB et al. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 19: 1643-7.

 

 

Kilder:

Aakerøy R, Skråstad RB et al. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 19: 1643-7.

bl.a Viel G et al (2012)


Sist oppdatert 02. desember 2016

Tilgjengelige analyser

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 SFC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS/MS Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS/MS Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS/MS Medisinsk biokjemi Tønsberg (Sykehuset i Vestfold) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) Mer info
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 LC-MS/MS Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info