Vestre Viken

Klinisk farmakologi Drammen

Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1

Info om substans
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør EDTA-rør, lilla kork
Nødvendig prøvevolum 1 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 0,03 – 4,1 μmol/L
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 2-3 dager i uken
NLK-kodeSist endret 11. mai 2021