Oslo universitetssykehus

Klinisk farmakologi OUS Ullevål

Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1

Info om substans
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør EDTA-rør (lilla)
Nødvendig prøvevolum 1,0 mL
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 0,03 – 5,0 μmol/L
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen
Analysen er akkreditert
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 18. november 2019