Oslo universitetssykehus

Rettstoksikologi OUS

Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1

Info om substans
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør
Nødvendig prøvevolum
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 0,030 – 3,0 μmol/L
Måleusikkerhet (CV) 15
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen
NLK-kodeSist endret 19. januar 2022