Fürst Medisinsk Laboratorium

Klinisk farmakologi Fürst

Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1

Info om substans
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør EDTA-rør
Nødvendig prøvevolum 2 mL
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 0,03 – 10 μmol/L
Måleusikkerhet (CV) 8,0% ved 0,071 µM
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 06. august 2019