Sykehuset Østfold

Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes

Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1

Info om substans
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør EDTA rør
Nødvendig prøvevolum 3ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 0,03 – 4,0 μmol/L
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 2-3 dager i uken
NLK-kodeSist endret 20. desember 2022