St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1

Info om substans
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør EDTA-rør, lilla kork
Nødvendig prøvevolum 1 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 0,03 – 4,00 μmol/L
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen

Les mer om indikasjoner, prøvetaking og fortolkning av PEth på denne lenken: Alkoholmarkører - St. Olavs hospital (stolav.no)

PEth tilbys også som sanksjonær analyse. Se våre hjemmesider eller ta kontakt med avdelingen for mer informasjon og bestilling av prøvetakingsutstyr.

Analysen er akkreditert
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 16. desember 2021