Sykehuset i Vestfold

Medisinsk biokjemi Tønsberg

Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1

Info om substans
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør EDTA-rør (lilla)
Nødvendig prøvevolum 1,0 mL
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 0,03 – 4,0 μmol/L
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 1 dag i uken
NLK-kodeSist endret 26. februar 2020