Universitetssykehuset Nord-Norge

Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø

Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1

Info om substans
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør EDTA-rør. Må ikke sentrifugeres!
Nødvendig prøvevolum 1 mL
Analysemetode SFC-MS/MS
Måleområde 0,03 – 7 μmol/L
Måleusikkerhet (CV) ≤ 12 % ( laboratoriets garanti-CV)
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen
Analysen er akkreditert
Hyppighet for utføring av analysen 2-3 dager i uken
NLK-kodeSist endret 20. april 2022